Formularz logowania

Newsletter

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 1 użytkownik.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj27
Wczoraj82
W tygodniu283
W miesiącu1655
Ogółem85011

Formularz kontaktowy

Prokuratura Generalna po stronie "Solidarności"

prok(08.12.2011) Prokuratura Generalna podziela stanowisko NSZZ „Solidarność" w sprawie niezgodności z Konstytucją ustawy wprowadzającej dzień wolny w święto Trzech Króli.

Chodzi o nowelizację Kodeksu pracy, która ustanowiła 6 stycznia dniem wolnym od pracy. Nowelizacja wchodzi w życie na początku 2012 roku. Trzech Króli po raz pierwszy dniem wolnym od pracy. Nowelizacja wprowadziła również inne zmiany w Kodeksie pracy: nie będzie można odbierać dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Właśnie tę regulację NSZZ „Solidarność" zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego, jako niezgodną z ustawą zasadniczą.

- Solidarność od dawna zabiegała o przywrócenie Święta Trzech Króli. Jednak sposób, w jaki to zrobiono, jest dla związku nie do przyjęcia zarówno z punktu widzenia interesów pracowników, jak i potrzeby poszanowania konstytucji. Dlatego cieszy mnie stanowisko Prokuratury Generalnej – mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".

Zdaniem Prokuratury Generalnej wprowadzona razem ze świętem Trzech Króli zasada różnicuje sytuację pracowników w zakresie wymiaru czasu pracy i prawa do dni wolnych od pracy. „Kryterium tego różnicowania stanowi ustalony dla danego pracownika lub grupy pracowników rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym" – czytamy w piśmie przesłanym przez Prokuraturę Generalną do Trybunału Konstytucyjnego i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".

Prokuratura Generalna zwraca również uwagę, że może się zdarzyć, iż w różnych latach kalendarzowych liczba dni wolnych od pracy dla pracowników z tytułu niedziel i świąt będzie się nieznacznie wahać; będzie mniejsza, gdy niektóre święta wystąpią w niedziele, lub będzie większa, gdy przypadną w innym dniu niż niedziela. Jednak zdaniem Prokuratury fakt ten nie może wpływać na stosowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. „Powyższa zasada gwarantuje bowiem pracownikowi odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy – niezależnie od liczby dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym z tytułu niedziel i świąt" – pisze Prokuratura.

Co więcej kwestionowany przez „S" przepis wprowadza dyskryminacyjne zróżnicowanie sytuacji prawnej pracowników zatrudnionych w granicach tych samych ustawowych maksymalnych norm czasu pracy oraz w ramach tego samego systemu czasu pracy, ale objętych różnymi sposobami organizacji czasu pracy, w zakresie uprawnienia do obniżania wymiaru czasu pracy z tytułu święta. Oznacza to sprzeczność z art. 32 Konstytucji RP.

Zdaniem Prokuratury wprowadzony przepis jest również niegodny z istotą dnia świątecznego, do którego zgodnie z art. 66 Konstytucji RP – każdy pracownik ma prawo. „Dzień świąteczny jest dniem wolnym od pracy, a to oznacza, że dzień świąteczny powinien być dniem wolnym realnie niezależnie od „zwykłego" rozkładu czasu pracy. „Nieuwzględnienie wpływu dnia świątecznego na wymiar czasu pracy pracownika sprawia,, że święto traci swój charakter dnia ustawowo wolnego od pracy" – uzasadnia swoje stanowisko Prokuratura Generalna.

- Stanowisko Prokuratury Generalnej jest bardzo ważne, bo jest ono bezstronne. Czekamy jeszcze na stanowisko Sejmu. Można się domyśleć jakie ono będzie, skoro Sejm to prawo przyjął i jest stroną w postępowaniu. Myślę, że na ostateczne rozstrzygnięcie w Trybunale poczekamy jeszcze co najmniej 3 miesiące – mówi dr Marcin Zieleniecki z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ "S".

Dział Informacji KK

Marsz Niepodległości i Solidarności

marsz-logo313 grudnia pamiętamy!

Apel Społecznego Komitetu Organizacyjnego Marszu Niepodległości i Solidarności:

13 grudnia 1981 r. komuniści wypowiedzieli wojnę Polakom po to by zniszczyć 'Solidarność", złamać niepodległościowe i społeczne dążenia Narodu, pozbawić nas nadziei. Dlatego partia komunistyczna sięgnęła po terror wojskowy i policyjny. Całą władzę przejęły zbrojne oddziały wojskowe okupujące ulice i zakłady pracy. Wprowadzono godzinę policyjną, aresztowano i internowano działaczy związkowych i politycznych. Przerwano łączność telefoniczną, zamknięto granice, zawieszono wydawanie gazet, zamilkły stacje radiowe i telewizyjne z wyjątkiem tych, które nadawały komunikaty wojskowe.

Stan wojenny przyniósł wiele ofiar. Polacy byli zabijania i więzieni. Zniszczono zakłady pracy, zrujnowano gospodarkę. Do emigracji zmuszono blisko milion młodych ludzi, z których większość nigdy już nie powróciła do Ojczyzny. Stan wojenny był próbą powtórzenia terroru stalinowskiego a jego gospodarcze, społeczne i psychologiczne skutki trwają po dziś dzień.

Stan wojenny to czas bohaterstwa ale i czas zdrady. Gdy jedni podjęli walkę o niepodległość, inni dołączyli do obozu władzy.

Stan wojenny jest zbrodnią nieukaraną i stale obecnym w naszym życiu publicznym symbolem zdrady narodowej. Krew męczenników tamtego czasu wciąż woła o sprawiedliwość. Nie ujawniono i nie ukarano morderców bohaterskich kapłanów: księdza Sylwestra Zycha, księdza Stefana Niedzielaka, księdza Stanisława Suchowolca. Nie poznaliśmy do tej pory autorów zbrodni na błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko. Bezkarni są twórcy stanu wojennego, mordercy Grzegorza Przemyka, Bogdana Włosika i górników z kopalni „Wujek".

całość tutaj

http://marsz13grudnia.pl/

  

Pismo do Ministra Skarbu Państwa wzywające do respektowania prawa pracowników!

mspNie ma zgody na skandaliczne zachowanie przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa na ostatnim WZD ENEA SA. NSZZ Solidarność rozpoczyna przeciwdziałenie jawnemu lekceważeniu pracowników od powiadomienia o tych bulwerscujących faktach Ministra Skarbu Państwa. Miejmy nadzieję, że działanie przedstawicieli MSP było tylko chwilowym wypadkiem przy pracy i że Minister przywróci stabilizację w firmie poprzez przestrzeganie obowiązującego prawa i respektowanie podstawowych uprawnień pracowników. Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź Ministra, którą niezwłocznie opublikujemy.

Pismo do Ministra Skarbu Państwa