Formularz logowania

Newsletter

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj29
Wczoraj142
W tygodniu343
W miesiącu2804
Ogółem105226

Formularz kontaktowy

Odpowiedź do Zarządu EOSD

Odezwa do załogi ENEA Operator Sp. z o.o.

 

 

 

Pismo trzech związków zawodowych do Mediatora ws. płacowego sporu zbiorowego

Witam

11grudnia2012r cztery organizacje związkowe podpisały porozumienie ws. funduszu Motywacyjngo. W treści tego porozumienia, strony uzgadniją wypłatę środków na nagrody w kwocie 15 mln zł. W tym trzy organizacje, które zgłosiły żądanie płacowe 22sierpnia 2012 na spotkaniu z Pracodawcą. Pytanie brzmi czy w związku z podpisaniem ww. Porozumienia przez trzy niżej podpisane związki zawodowe należy uznać, że dopelnione jest wyżej wspomniane żądanie? Naszym zdaniem nie wyczerpuje żądania w sporze zbiorowym, bo spór dotyczy innych środków.

W imieniu:

MZZP GE ENEA SA Kadra

MZZPRC GE ENEA S.A.

ZZIiT MOZ przy ENEA S.A.

Przemysław Możejko

Relacja z Posiedzenia Komisji Międzyzakładowej

Relacja z Posiedzenia Komisji Międzyzakładowej

Smolęcin 12.12.2012r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia, wybór przewodniczącego posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Omówienie spraw bieżących – sprawozdanie Prezydium KM

3. Spory zbiorowe w ENEA Operator

4. Sprawozdanie z prac Komisji Socjalnej

5. Sprawy różne

6. Spotkanie Wigilijne

Realizacja porządku posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad, wybór przewodniczącego obrad.

Zebrani przyjęli jednogłośnie porządek posiedzenia, na przewodniczącego obrad został wybrany przez aklamację, zgodnie z niepisaną tradycją, Przewodniczący Komisji Podzakładowej gospodarza spotkania kol. Krzysztof Nawrocki.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Dwie osoby wstrzymały się od głosu pozostali byli za przyjęciem protokołu.

3. Omówienie spraw bieżących – sprawozdanie Prezydium KM

Przewodniczący Piotr Adamski: przedstawił sprawozdanie z rozprawy sądu apelacyjnego w sprawie akcji, które z powodu choroby sędziego zostało odroczone. Omówił przebieg spotkania z Mediatorem, który najpierw spotkał się z zarządem Operatora, a potem z przedstawicielami trzech związków zawodowych. Przekazano Mediatorowi wszystkie dokumenty dotyczące sporów zbiorowych, przy czym radził on żeby wziąć udział w spotkaniu z zarządem na temat podziału 15 mln zł i tworzeniu funduszu motywacyjnego. Informacja na temat spotkania w dniu 11.12.2012: było to spotkanie z reprezentacją wszystkich związków zawodowych, na którym był też Prezes Jakub Kamyk. Podczas spotkania przypomnieliśmy, że złożyliśmy wszystkie dokumenty związane ze zmianami w ZUZP oraz propozycję protokołu dodatkowego do ZUZP w sprawie funduszu płac i funduszu motywacyjnego. Trzeba tu przypomnieć, że ten problem jest szerszy, bo wszędzie skończyły się układy zbiorowe w tym sensie, że trzeba rewaloryzować tabele wynagrodzeń między innymi w ENEA SA. Do tych zmian jesteśmy przygotowani. Sprawa emerytur była też tematem spotkania. Chodzi w tym przypadku o wymazanie zapisu o wejściu tylko na kodeksowe świadczenia w przypadku przekroczenia przez pracownika wieku emerytalnego. Pani Dyrektor ds. Pracowniczych w ENEA SA stwierdziła, że spółki stosujące ZUZP stanowczo odmówiły wykreślenia tych zapisów. W Kozienicach odbyła się Rada SGIE NSZZ Solidarność. Stwierdzono tam na wniosek kol. Adamskiego, że najwyższy czas by nie utrzymywać dwóch Sekcji NSZZ Solidarność w Energetyce. Zebrani zgodzili się, że jest wskazane by od nowej kadencji powstała jedna sekcja energetyków. Pomysł ten został szczególnie przychylnie przyjęty przez związkowców z elektrowni i elektrociepłowni. Krzysztof Gonerski omówił przebieg spotkania, które odbyło się w ENEA SA w sprawie systemu premiowania. Działa tam firma KEYSTON, która wspólnie z pracodawcą i stroną społeczną opracowuje system motywacyjny. System będzie działał na podstawie dodatkowych środków, a nie kosztem funduszu płac. Nie ma nacisków na wprowadzanie zasad motywacyjnych do ZUZP. Takie wprowadzenie może nastąpić ewentualnie w przypadku dobrej oceny systemu przez strony. Oczywiście sam wypracowywany system ma inną specyfikę, ze względu na podział pracowników na grupy, które będą trochę inaczej motywowane. Operator też podpisał na początku roku umowę z tą firmą, ale niestety nie kontynuuje z nią współpracy i stara się na siłę wdrażać własne chore pomysły. Kol. Krzysztof Gonerski poinformował zebranych, że pracownicy OD Gorzów Wlkp. pożegnali wieloletniego Dyrektora Oddziału Pana Henryka Szałka, który odszedł w ramach PDO. W toku dyskusji stwierdzono, że konieczne jest pilne zredagowanie pisma skierowanego do pracowników w sprawie panującej w spółce dezinformacji. Zarząd upiera się by w rozmawiać w pakiecie spraw: wprowadzenie zmian w ZUZP i wyplata premii na święta. Postawa zarządu jest niepoważna i lekceważąca w stosunku do strony społecznej, a polega na unikaniu spotkań ze związkami i wystawianiu Dyrektora Jeziornego jako „chłopca do bicia”. Tymczasem są w Grupie ENEA przykłady bardzo pozytywnej postawy społecznej Pracodawcy, czego przykładem jest spotkanie jakie odbyło się 10 grudnia br. w ENEA Centrum. Przykładem perfidnych działań Pracodawcy było też wczorajsze spotkanie podczas którego pracodawca nadal forsował swoje „pakietowe” propozycje. Taktyka zarządu polega na tym, by odczekać do czasu gdy inne spółki uruchomią już środki na święta. Zebrani dyskutowali czy uczestnicy wczorajszego spotkania mają teraz zrelacjonować jego przebieg czy nie. W wyniku dyskusji zebrani postanowili zaczekać z relacją ze spotkania i dyskusją na ten temat do czasu przybycia Prezesa Jakuba Kamyka.

4. Spory zbiorowe w ENEA Operator

Kol. Piotr Adamski poinformował o stanie sporów zbiorowych w Operatorze. Nadal pracodawca nie odtajnił do końca płac. Kwestia sporna to obecnie wykonanie funduszu płac oraz 15 mln dodatkowych środków. Ten sam mediator jest wyznaczony w obydwu sporach. Spór restrukturyzacyjny został automatycznie wznowiony, po zerwaniu przez zarząd moratorium polegającym na działaniach restrukturyzacyjnych w pionie finansowym, oraz przyjęciu projektu strategii. Kol Gonerski zrelacjonował spotkanie TOP 300, na którym okazało się, że głównym osiągnięciem zarządu Operatora w ostatnich latach jest zmniejszenie zatrudnienia o 500 osób w ciągu 3 lat oraz przyjęcie projektu strategii do 2020r., która jest ciągle konsultowana z pracownikami, ale w dziwny sposób, bo bez udziału związków zawodowych. Mediator przyjeżdża do nas 14 grudnia i będzie starał się przeprowadzić mediacje, a jeżeli zarząd się na te mediacje nie stawi to nadal mamy spór. Stwierdzono, że skoro w wyniku ostatnich wydarzeń pozostaliśmy sami na placu boju, to możemy podjąć uchwałę ogłoszeniu gotowości strajkowej. Ustalono, ogłoszenie z dniem 13 grudnia 2012r. pogotowia strajkowego. Zebrani dyskutowali nad stanem prawnym podziału na różne fundusze i podziału na dwa protokoły: jeden dotyczący 15 mln. zł., a drugi sporu o budżety i wykonanie funduszu płac.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Socjalnej

Przewodniczący Zespołu ds. zmian w Preliminarzu ZFŚS przedstawił zebranym propozycję Zespołu. Większość proponowanych zmian ma charakter porządkujący i wyjaśniający wiele spraw oraz likwiduje zapisy niejasne lub nieżyciowe. Zmiany te wynikają z doświadczeń stosowania dotychczasowego regulaminu. Zebrani dyskutowali na temat wprowadzonych zmian.

Rekomendacja Zespołu do Komisji Międzyzakładowej – przyjęcie tych zmian jako materiału wyjściowego do dalszych rozmów z administratorem i innymi organizacjami związkowymi. Tekst jednolity będzie przedstawiony administratorowi i pozostałym związkom zawodowym. jako propozycja MOZ

6. Sprawy różne. Kol, Piotr Adamski poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo od kol. Hanny Wysockiej będące rezygnacją z funkcji sekretarza Komisji Międzyzakładowej.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście: kol. Bogumiła Strzelecka i Prezes Jakub Kamyk. Prezes Jakub Kamyk poinformował, że w dniu 11.12.2012 odbyło się spotkanie w ENEA Operator nt. płac. W wyniku spotkania zostało podpisane przez pracodawcę i cztery organizacje związkowe porozumienie. Porozumienia nie podpisała NSZZ Solidarność. Porozumienie dotyczy przyjęcia Protokołu dodatkowego do ZUZP określającego zasady tworzenia i wypłacania premii w ramach systemu motywacyjnego oraz wypłaty jednorazowych premii ze środków poza funduszem płac. Kol. Robert Jusis zrelacjonował przebieg spotkania. Zebrani dyskutowali nad tym czy strona pracodawcy jest wiarygodna skoro nie respektuje dotychczasowych porozumień, to czy następne porozumienie będzie przez nich respektowane, czy też, jak te obowiązujące, notorycznie łamane. Poza tym stwierdzono, że porozumienie nie daje żadnych gwarancji na to, że wszystkie Oddziały Dystrybucji otrzymają z tej puli jakiekolwiek środki. Zwracano uwagę na to, że nie możemy podpisywać porozumień z kłamcami i ludźmi niewiarygodnymi, bo może się okazać, że za wyjątkiem pkt 1 reszta porozumienia będzie nie do wykonania. Stwierdzono, że od kilku spotkań staramy się uzmysłowić zarządowi, że nie jesteśmy przeciwko systemom motywacyjnym, ale chcemy je najpierw wypróbować czy i jak taki system działa. Jako przykłady podawano Energobud, gdzie nad systemem motywacyjnym pracowano z udziałem strony społecznej 2 lata i jak na razie nikt nie chce tego wpisywać od razu do ZUZP lub ENEA SA gdzie opracowanie zasad następuje wspólnie przez strony. Tymczasem w Operatorze zasady opracowuje tylko zarząd. Dlaczego panowie z zarządu boją się udziału strony społecznej w tym procesie?. Zebrani dyskutowali nad różnymi aspektami zaistniałej sytuacji. W wyniku głosowania podjęto decyzję o niepodpisywaniu się pod porozumieniem, które pracodawca zawarł z czterema organizacjami związkowymi oraz o ogłoszeniu na terenie działalności ENEA Operator pogotowia strajkowego. Uzgodniono także dalsze działania związane z prowadzeniem sporów zbiorowych i akcją odkłamującą nieprawdziwe informacje skierowane do pracowników przez pracodawcę.

7. Spotkanie Wigilijne – zebrani udali się na Spotkanie Wigilijne, gdzie w świątecznej atmosferze, składano sobie życzenia skutecznej obrony pracowników.

 

PS. Redakcja ENEASOL składa serdeczne podziękowania organizatorom tegorocznego Spotkania Wigilijnego MOZ NSZZ Solidarność za sprawną organizację i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery Świąt Narodzenia Pańskiego.