Formularz logowania

Newsletter

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj34
Wczoraj46
W tygodniu559
W miesiącu2195
Ogółem99631

Formularz kontaktowy

NSZZ „Solidarność” apeluje o noszenie biało-czerwonych wstążeczek na zakończenie roku szkolnego

Poniżej publikujemy Apel Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, skierowany do pracowników oświaty.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się o wyrażenie sprzeciwu wobec niekorzystnych zmian zachodzących w oświacie poprzez symboliczne noszenie biało-czerwonych wstążeczek 29 czerwca - w dniu zakończenia roku szkolnego.

Zgodnie z treścią LISTU OTWARTEGO do władz z 30 maja br. domagamy się przede wszystkim zmian programowych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym (w tym zmian w nauczaniu historii, języka polskiego, ale też biologii, chemii, fizyki, geografii, WOS-u).


Poza tym oczekujemy od władz oświatowych:

• Zapewnienia należytego finansowania zadań oświatowych, w tym na realne podwyżki płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkolnej,
• Zahamowania likwidacji/prywatyzacji szkół i przedszkoli,
• Odstąpienia od obowiązkowych, niepłatnych godzin pracy nauczycieli,
• Ograniczenia biurokracji szkolnej do niezbędnego minimum.

BĄDŹMY RAZEM!

Prezydium Sekcji:

Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej),
Barbara Kamińska (Zastępca Przewodniczącego Sekcji),
Hanna Minkiewicz (Sekretarz Sekcji), Anna Kocik (Skarbnik Sekcji),
Bożena Brauer (Gdańsk), Zdzisława Hacia (Gdynia),
Marzena Korzeniewska (Gdynia), Elżbieta Śliwińska (Sopot), Maciej Werra (Chojnice).

Kalendarium Sporu Zbiorowego

Kalendarium Sporu Zbiorowego

kalen 1

kalen 2

kalen 3

25.06.2012 U Wojewody Wielkopolskiego o problemach Operatora. Zbliżenie stanowisk.

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ( WKDS )przy Wojewodzie Wielkopolskim ponownie zajmowało się sporem w Enea Operatorze Na WKDS przybyli: prezes zarządu ENEA S.A-Maciej Owczarek, prezes zarządu Operatora Artur Różycki, członkowie zarządu Operatora :Kowalczyk i Kiczmachowski, oraz mediator z Wielkopolski Krzysztof Małecki. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Strajkowego ( KS ) Enea oraz przedstawiciele pozostałych organizacji związkowych działających w Operatorze.

Wojewoda Florek odczytał protokół z WKDS z 18.06.2012. Krzysztof Małecki oświadczył ,że jego celem jest doprowadzenie do rozmów z mediatorem ze strony MPiPS .Prezes Owczarek w imieniu zarządu Enea S.A. złożył oświadczenie ,że Enea S.A. merytorycznie nie będzie uczestniczyła w WKDS ponieważ Operator jest spółką niezależną i nie może ingerować w decyzje niezależnego podmiotu. Podkreślił również ,że ma pełne zaufanie do zarządu Operatora oraz decyzji przez niego podejmowanych. Przedstawiciele Komitetu Strajkowego Enea zapoznali członków WKDS z opinią MPiPS w sprawie uznania sporu zbiorowego w Operatorze oraz pismem mediatora wyznaczającego termin mediacji na 25.06.2012 r. Zawieszenie zapowiedzianej akcji strajkowej miało na celu stworzenie odpowiedniej atmosfery do mediacji w ramach sporu zbiorowego. Podkreślono ,że WKDS w Poznaniu nie jest władna do podejmowania decyzji w sprawie sporu ponieważ na terenie działania Operatora działają jeszcze 4 WKDS. Woj. Florek podkreślił ,że podjął się misji dobrej woli celem doprowadzenie do tego żeby strony zaczęły ze sobą rozmawiać. W trakcie rozmów na salę przybył mediator z MPiPS prof. K. Kloc. Strony zgodziły się by mediator przysłuchiwał się rozmowom. Prez. Różycki ponownie podkreślił ,że zarząd Operatora w dalszym ciągu nie uznaje sporu zbiorowego a co za tym idzie nie podejmie się mediacji. Doceniając jednak decyzję Komitetu Strajkowego o zawieszeniu akcji strajkowej składa deklarację wstrzymania procesów łączenia komórek organizacyjnych do czasu rozmów na temat zawartych wcześniej porozumień . P.Adamski przeczytał uchwałę KS o wznowieni akcji strajkowej w przypadku nie przystąpienia Zarządu Opereatora do mediacji . Wojewoda zaapelował o rozsądek i nie podejmowanie dalszych akcji strajkowych. P.Adamski poprosił o udzielenie głosu mediatorowi z MPiPS. K.Kloc chcąc wyjść naprzeciw pojawiającej się możliwości zbliżenia stanowisk stron wystąpił jako koncyliator .Efektem prac prof. Kloca jest oświadczenie stron sporu zakładające zawieszenie działań zmierzających do łączenia i wydzielenia do nowych struktur jednostek organizacyjnych oraz wstrzymania dalszego prowadzenie protestu w zakresie zmian organizacyjnych. Strony zadeklarowały też wycofać zawiadomienia złożone do prokuratury. Oświadczenie zostało parafowane i wymaga jeszcze podjęcia stosownych uchwał po stronie pracodawcy i Komitetu Strajkowego.

publikujemy za www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

 

Zawiadomienie do Prokuratury

 

zawiadomienie operator1

zawiadomienie operator2

zawiadomienie operator3

zawiadomienie operator4